Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Hierin wordt helder omschreven hoe DAFhobby omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Dit is de privacyverklaring van DAFhobby

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of contactformulier. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Er zijn meerdere situaties waarbij DAFhobby  uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van een bestelling die u bij ons geplaatst heeft. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken.  DAFhobby neemt uw privacy zeer serieus en zal uw informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG-wetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming die geldt sinds 25 mei 2018. Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door DAFhobby? Neem dan zeker contact met ons op. info@dafhobby.nl +31 648279646 Dalderhaag 9 6136 KM Sittard. 

Categorieën persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen (persoons)gegevens zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Doel voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede en volledige dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Er zijn een aantal doelen waar DAFhobby uw persoonsgegevens voor verzamelt:
a. Contact opnemen. In sommige gevallen is het nodig om contact met u op te nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld gevallen zijn waarin wij aanvullende vragen aan u hebben over een bestelling, of wanneer wij u ergens over willen informeren (met betrekking tot onze producten en diensten). Voor dit doel bewaren wij (onder andere) uw e-mailadres en telefoonnummer.
b. Factureren Iedere onderneming heeft een factureerplicht. Alle facturen worden verzameld. Deze facturen zijn nodig voor het doen van belastingaangifte. Factureren kunt u aldus zien als doel waarvoor wij (persoons)gegevens verzamelen. Voor facturen gebruiken wij NAW-gegevens in de meest brede zin van het woord.
c. Verzenden van aanmaningen Voor het verzenden van aanmaningen hebben wij enkele persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden enkel voor het verzenden van aanmaningen gebruikt. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan.
d. Adequaat verwerken van uw bestelling.  Voor het verwerken van uw bestelling bewaren wij uw gegevens. Op deze manier kunnen wij het ontvangstadres plaatsen op het pakket dat wij naar u verzenden.
e. Voor het verzenden van nieuwsbrieven bewaren wij uw gegevens, wanneer u reeds klant bent geworden. In nieuwsbrieven stellen wij u op de hoogte van zaken die voor u als klant relevant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de momenten waarop onze algemene voorwaarden gewijzigd worden.
f. Communiceren over het verloop van uw bestelling. Is er vertraging opgetreden met betrekking tot uw bestelling? Dan is het natuurlijk wel zo handig als wij u kunnen benaderen. Ook kan het zijn dat er andere wijzigingen plaatsvinden. In deze gevallen gebruiken wij de persoonsgegevens die nodig zijn om u te benaderen.
g. Boekhoudsysteem: Voor ons boekhoudsysteem is het van belang dat wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

DAFhobby deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met derden

Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Zo zal DAFhobby uw persoonsgegevens onder geen beding met derden delen voor commerciële doeleinden.Om uw bestelling gericht, spoedig en adequaat af te kunnen handelen, werken wij samen met een aantal externe partijen. Denk hierbij aan transporteurs, onze accountant, de fiscus, De leverancier van ons boekhoudprogramma en de betaaldienst (degene die de ideal betalingen verzorgt).De accountant heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegeven te kunnen waarborgen. Uw gegevens worden voor een periode van ten minste zeven jaar bewaard om aan de geldende fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Het reguliere contact met onze klanten verloopt voornamelijk via e-mail. Op de website van DAFhobby worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze de website(s) optimaal te laten werken.  Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

DAFhobby behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer DAFhobby dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@dafhobby.nl of +(0)31-648279646